تصویر {نقاشی دیواری خدا «تئی شبا» یکی از سه خدای بزرگ اوراتویی در برج گاو (ثور) تپه آرین برد (قانلی تپه) بازمانده شهر اوراتویی «اربونی/ایرپونی»، ارمنستان، سده هشتم پیش از میلاد}(منبع کتاب گوی بالدار، رضا مرادی غیاث آبادی صفحهٔ 46) 

 

جناب غیاث آبادی در صفحه 41 همین کتاب ایزد تشوب را محتملا ایزد کوکب مشتری می داند. 

 

{ایالت ون van که با نام اوراتو که آشوری ها به آن داده اند (و در کتاب مقدس به شکل آرارات ظاهر می گردد)، بهتر شناخته می شود، در دور تا دور دریاچه ون van، به سمت جنوب آن گسترده شده بود و امروز شامل مناطقی در جنوب شرقی ترکیه، مناطق مجاور شمال غربی ایران و کشور ارمنستان، می گردد. } (فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین النهرین باستان صفحه 301) 

 

@soltannasir


سلطان نصیر منبع : سلطان نصیر |تصویر {نقاشی دیواری خدا «تئی شبا»
برچسب ها : کتاب ,غیاث آبادی ,«تئی شبا» ,{نقاشی دیواری ,تصویر {نقاشی ,تصویر {نقاشی دیواری